Hướng dẫn up code lên hostings

Chọn phiên bản web rồi click vào download code về giải nén
Có 3 thư mục
- Publish: Chứa code đã được dịch. Bạn up toàn bộ code trong thư mục này lên hostings thông qua tài khoản FTP được bên hostings cung cấp khi đăng ký hostings (Bạn có thể dùng phần mềm: CutFTP up cho nhanh). Code đã được dịch bạn chỉ chỉnh sửa được giao diện website
- Data: Chứa database bạn vào hostings retores database hoặc yêu cầu bên cung cấp hostings hỗ trợ retores database.
- www: Chứa code chưa dịch mã hóa. Bạn có thể cài bộ Microsoft Visual Studio mở vhtmCommerce.sln để chỉnh sửa code hoặc nâng cấp website theo ý muôn

>> Bạn hoàn thành phần Publish và Data và đổi lại tên database, user, pass truy cập vào data trong file web.config là website đã chạy được

>> Để đọc được mã xác nhận khi đăng nhập vào quản trị, và up ảnh hoặc file lên hostings bạn cần phải vào hostings phân quyền 4 thư mục sau
1. Content/Global
2. imgCaptcha
3. Uploads
4. sitemap.xml
(Nếu bạn không biết phân quyền có thể yêu cầu bên cung cấp hostings phân quyền)

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi  Tư vấn thiết kế website