Trang chủ » Kiến thức » Kỹ năng mềm » Giải quyết vấn đề

Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo

 – Tầm quan trọng và những ảnh hưởng của sự thay đổi đối với tổ chức – Cách nhận biết nhu cầu thay đổi trong tổ chức – Các dạng phản ứng đối với sự thay đổi – Cách thức triển khai, áp dụng sự thay đổi trong tổ chức – Một số lưu ý khi tiến hành sự thay đổi – Quản lý thời gian hiệu quả – Quy trình phân quyền – giao việc

Phần 1: Quản lý sự thay đổi
– Tầm quan trọng và những ảnh hưởng của sự thay đổi đối với tổ chức – Cách nhận biết nhu cầu thay đổi trong tổ chức – Các dạng phản ứng đối với sự thay đổi – Cách thức triển khai, áp dụng sự thay đổi trong tổ chức – Một số lưu ý khi tiến hành sự thay đổi – Quản lý thời gian hiệu quả – Quy trình phân quyền – giao việc

Phần 2: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
– Các vấn đề thường gặp trong kinh doanh hiện nay
– Xác định nguồn gốc của vấn đề: Phân biệt nguyên nhân và biểu hiện của vấn đề; Mức độ quan trọng và sự khẩn cấp
– Phân biệt việc ra quyết định và tính quyết đoán khi giải quyết vấn đề
– Các công cụ trợ giúp
– Suy luận logic
– Sự sáng tạo
– Một số phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Phần 3: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
– Sự cần thiết của nhóm làm việc
– Nhận biết sự đa dạng của tính cách
– Các nguyên nhân dẫn tới xung đột và cách phòng ngừa
– Các vai trò của từng thành viên trong nhóm
– Các giai đoạn phát triển của nhóm
– Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm
– Xây dựng lòng tin của nhóm
– Sự cam kết của các thành viên trong nhóm
– Động viên các thành viên trong nhóm làm việc
– Giải quyết vấn đề theo nhóm

Phần 4: Kỹ năng lãnh đạo
– Vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo: Phân biệt lãnh đạo và quản lý
– Vai trò của người lãnh đạo
– Phân biệt lãnh đạo và điều hành
– Phân tích và đánh giá các phong cách lãnh đạo

Phần 5: Tạo động lực cho nhân viên
– Bản chất của động viên khuyến khích
– Các nguồn động viên khuyến khích
– Các lý thuyết về động viên khuyến khích: Maslow, XY, Herzberg, Sự mong đợi, Thuyết công bằng…
– Cách tác động phù hợp với từng đối tượng
– Thực hành động viên khuyến khích

Sưu tầm :

Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến

Kiến thức đọc nhiều

Kiến thức tiếp theo

vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ
  Tư vấn thiết kế website