Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức website

Tại sao thiết kế website phải cần có chức năng form liên hệ

Trang form liên hệ là một trong những trang quan trọng trong một website, nó giúp người dùng kết nối với người quản trị website, vì thế thiết kế một trang liên hệ (contact form) đẹp và dễ dàng tương tác với người dùng là một điều cần thiếttrong khi xây dựng website

Tại sao thiết kế website phải cần có chức năng form liên hệ

Để thuận tiện cho khách hàng biết tới đến cửa hàng cũng như tăng tính chuyên nghiệp cho website, thì trang liên hệ của website nên tạo hiển thị thông tin như Địa chỉ, Điện thoại và đặc biệt phải có bản đồ trên website, để khách hàng dễ hình dung vị trí của hàng nhất.

Khi khách hàng gửi liên hệ thì hệ thống cần phải gửi thông tin liên hệ vào trang quản trị website và đồng thời gửi thông tin vào mail được cài đặt trong quản trị.

Trong phần quản trị cần phải xây dựng chức năng quản lý thông tin liên hệ của khách hàng gồm các trạng thái: Chưa xử lý, Đang xử lý, Hủy xử lý, Xử lý thành công, để giúp người quản trị dễ dàng nắm bắt thông tin liên hệ nào đã được xử lý, và nội dung sử lý ra sao.

chức năng quản lý thông tin liên hệ

Khi người quản trị xử lý thông tin liên hệ khách hàng phải cần có chức năng gửi nội dung xử lý vào mail cho khách hàng nếu muốn.

Ngoài ra chức năng quản lý liên hệ cần phải có tìm kiếm thông tin, hoặc lọc thông tin theo từ ngày đến ngày. Và đặc biệt cần phải có chức năng tải về file excel để gửi báo cáo hàng tuần cho người quản lý nếu cần thiết

Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến

Kiến thức đọc nhiều

Kiến thức tiếp theo

vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ
  Tư vấn thiết kế website