Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

Tối ưu hoá việc sử dụng hình ảnh - Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google Phần 8

Hình ảnh có vẻ là thành phần rõ ràng của trang web nhưng bạn có thể tối ưu hoá việc sử dụng hình ảnh của mình. Tất cả các hình ảnh có thể có tên tệp riêng biệt và thuộc tính "alt", bạn nên tận dụng cả hai điều này.

Thuộc tính "alt" cho phép bạn chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh nếu hình ảnh đó không thể hiển thị vì một số lý do

Văn bản thay thế của chúng tôi ở đây là bản mô tả ngắn gọn nhưng chính xác về hình ảnh

Văn bản thay thế của chúng tôi ở đây là bản mô tả ngắn gọn nhưng chính xác về hình ảnh

Tại sao lại sử dụng thuộc tính này? Nếu người dùng đang xem trang web của bạn trên trình duyệt không hỗ trợ hình ảnh, hoặc đang sử dụng các công nghệ thay thế, như trình đọc màn hình, các nội dung trong thuộc tính thay thế sẽ cung cấp thông tin về hình ảnh.

Hình ảnh của chúng tôi đã không hiển thị đối với người dùng này vì một số lý do nhưng ít nhất có phần văn bản thay thế

Hình ảnh của chúng tôi đã không hiển thị đối với người dùng này vì một số lý do nhưng ít nhất có phần văn bản thay thế

Một lý do khác là nếu bạn sử dụng hình ảnh làm liên kết, văn bản thay thế cho hình ảnh đó sẽ được xử lý tương tự như chuỗi ký tự liên kết của liên kết văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá nhi ề u hình ảnh cho các liên kết trong điều hướng trang web của bạn khi các liên kết văn bản có thể phục vụ cho cùng một mục đích. Cuối cùng, việc tối ưu hoá các tên tệp hình ảnh và văn bản thay thế giúp các dự án tìm kiếm hình ảnh như Tìm kiếm Hình ảnh của Google dễ dàng hiểu các hình ảnh của bạn hơn.

Các nguyên tắc hữu ích dành cho hình ảnh

Sử dụng các tên tệp và văn bản thay thế ngắn gọn nhưng có tính mô tả

- Giống như nhiều phần khác của trang nhằm hướng đến sự tối ưu hoá, các tên tệp và văn bản thay thế (đối với các ngôn ngữ ASCII) tốt nhất khi chúng ngắn gọn nhưng mang tính mô tả.

Tránh:

• Sử dụng các tên tệp chung chung như "image1.jpg", "pic.gif", "1.jpg" khi có thể (một số trang web với hàng ngàn hình ảnh có thể xem xét việc tự động đặt tên các hình ảnh)

• Viết các tên tệp quá dài

• Bổ sung quá nhiều từ khoá vào văn bản thay thế hoặc sao chép và dán toàn bộ câu

Cung cấp văn bản thay thế khi sử dụng hình ảnh làm liên kết

- Nếu bạn quyết định sử dụng hình ảnh làm liên kết, việc điền vào văn bản thay thế giúp Google hiểu rõ hơn về trang bạn đang liên kết đến. Tưởng tượng rằng bạn đang viết chuỗi ký tự liên kết cho liên kết văn bản.

Tránh:

• Viết văn bản thay thế quá dài sẽ bị xem như là spam

• Chỉ sử dụng các liên kết hình ảnh cho điều hướng trang web của bạn

Lưu trữ hình ảnh trong thư mục của chính chúng

- Thay vì có các tệp hình ảnh rải rác trong vô số thư mục và thư mục con trên toàn tên miền của bạn, hãy xem xét việc hợp nhất các hình ảnh của bạn vào thư mục duy nhất (ví dụ: brandonsbaseballcards.com/images/). Đây là cách đơn giản hoá đường dẫn đến các hình ảnh của bạn.

Sử dụng các loại tệp thường được hỗ trợ

- Hầu hết các trình duyệt đều hỗ trợ các định dạng hình ảnh JPEG , GIF , PNG và BMP . Có phần mở rộng tên tệp khớp với loại tệp cũng là ý tưởng hay

Phiên bản mới nhất tại Trung tâm Quản trị Trang web của Google

Các phần Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google tiếp theo

Phần 9: Sử dụng hiệu quả robots.txt

Phần 10: Bạn cần biết rel=nofollow cho các liên kết

Phần 11: Quảng bá trang web của bạn theo các cách phù hợp

Phần 12: Tận dụng các công cụ quản trị web miễn phí

Phần 13: Tận dụng các dịch vụ phân tích web

Phần 14: Các tài nguyên hữu ích dành cho người quản trị web

-----------------------------------------------------------

Phần 1: Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất

Phần 2: Sử dụng thẻ meta description

Phần 3: Cải tiến cấu trúc URL của bạn

Phần 4: Làm cho trang web của bạn dễ điều hướng hơn

Phần 5: Cung cấp nội dung và dịch vụ chất lượng

Phần 6: Viết chuỗi ký tự liên kết tốt hơn

Phần 7: Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp

Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến

Kiến thức đọc nhiều

Kiến thức tiếp theo

vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ
  Tư vấn thiết kế website