Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

Viết chuỗi ký tự liên kết tốt hơn - Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google Phần 6

Chuỗi ký tự liên kết là văn bản có thể nhấp được mà người dùng sẽ nhìn thấy dưới dạng kết quả của liên kết và được đặt trong thẻ liên kết <a href="..."></a>

Chuỗi ký tự liên kết này mô tả chính xác nội dung trên một trong các trang bài viết của chúng tôi

Chuỗi ký tự liên kết này mô tả chính xác nội dung trên một trong các trang bài viết của chúng tôi

Chuỗi ký tự này cho người dùng và Google biết một vài điều về trang mà bạn đang liên kết đến. Các liên kết có thể là liên kết bên trong—trỏ đến các trang khác trên trang web của bạn-hoặc liên kết bên ngoài—dẫn đến nội dung trên các trang web khác. Trong cả hai trường hợp này, chuỗi ký tự liên kết của bạn càng tốt thì người dùng càng dễ điều hướng và Google càng dễ hiểu trang mà bạn đang liên kết đến có nội dung gì.

Biện pháp tốt cho chuỗi ký tự liên kết

Chọn văn bản mô tả

- Chuỗi ký tự liên kết mà bạn sử dụng cho liên kết nên cung cấp ít nhất một ý tưởng cơ bản về nội dung mà trang được liên kết nói đến.

Tránh:

• Viết chuỗi ký tự liên kết chung chung giống như "trang", 'bài viết", hoặc "nhấp vào đây"

• Sử dụng chuỗi ký tự nằm ngoài chủ đề hoặc không liên quan đến nội dung của trang được liên kết đến • Sử dụng URL của trang làm chuỗi ký tự liên kết trong hầu hết các trường hợp (mặc dù tất nhiên là có những trường hợp sử dụng URL này hợp pháp), chẳng hạn như quảng bá hoặc tham chiếu địa chỉ trang web mới)

Viết chuỗi ký tự súc tích

- Hướng đến chuỗi ký tự ngắn gọn nhưng có tính mô tả—thường là một vài từ hoặc cụm từ ngắn.

Tránh:

• Viết chuỗi ký tự liên kết dài, chẳng hạn như một câu dài hoặc một đoạn văn bản ngắn

Định dạng các liên kết để dễ nhận ra chúng

- Giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa văn bản thông thường và chuỗi ký tự liên kết trong các liên kết của bạn. Nội dung của bạn trở nên kém hữu ích nếu người dùng bỏ qua liên kết hoặc vô tình nhấp vào chúng.

Tránh:

• Sử dụng CSS hoặc kiểu văn bản khiến cho các liên kết trông đúng như văn bản thông thường

Nghĩ về chuỗi ký tự liên kết cho cả các liên kết bên trong

- Bạn có thể thường nghĩ về liên kết theo hướng trỏ đến các trang web bên ngoài nhưng việc chú ý hơn vào chuỗi ký tự sử dụng cho các liên kết bên trong có thể giúp người dùng và Google điều hướng trang web của bạn tốt hơn.

Tránh:

• Sử dụng chuỗi ký tự liên kết có quá nhiều từ khoá hoặc quá dài chỉ dùng cho các công cụ tìm kiếm

• Tạo các liên kết không cần thiết không giúp được người dùng điều hướng trang web

Phiên bản mới nhất tại Trung tâm Quản trị Trang web của Google

Các phần Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google tiếp theo

Phần 7: Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp

Phần 8: Tối ưu hoá việc sử dụng hình ảnh

Phần 9: Sử dụng hiệu quả robots.txt

Phần 10: Bạn cần biết rel=nofollow cho các liên kết

Phần 11: Quảng bá trang web của bạn theo các cách phù hợp

Phần 12: Tận dụng các công cụ quản trị web miễn phí

Phần 13: Tận dụng các dịch vụ phân tích web

Phần 14: Các tài nguyên hữu ích dành cho người quản trị web

-----------------------------------------------------------

Phần 1: Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất

Phần 2: Sử dụng thẻ meta description

Phần 3: Cải tiến cấu trúc URL của bạn

Phần 4: Làm cho trang web của bạn dễ điều hướng hơn

Phần 5: Cung cấp nội dung và dịch vụ chất lượng

Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến

Kiến thức đọc nhiều

Kiến thức tiếp theo

vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ
  Tư vấn thiết kế website